TRANSİT

TRANSİT

Transit konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmeti.
Transit konusu emtia ile ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi.

Özetle:

  • Emtia ile ilgili belgeleri temin etmek.
  • Emtianın G.T.I.P’nin belirlenmesi.
  • Emtianın müsaadelerini almak. (Veteriner belgesi, Sağlık sertifikası vs.)
  • Emtianın Beyanname yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
  • Emtia için araç temini ve yüklemesinin yapılması.
  • Eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.
  • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
  • Ardiye, mesai vs. ödemeleri yapmak.
  • İlgili Gümrüğe veya ülkeye sevkini gerçekleştirmek.

GEMİ DETAYLARI

HAPAG-LLOYD GEMİ DETAYLARI

Hapag-Lloyd