İHRACAT

İHRACAT

Türkçe Fatura, Çeki Listesi, Yükleme Talimatının tanziminden
sonra mesai saatleri içerisinde elimize geçmesi ile normal
şartlar altında çıkış işlemlerinin (ihracat) günlük yapılmasına
çalışırız.
Bu süreçte takip ve tamamlanmasını üstlendiğimiz işlemler:

  • Yurt dışına gönderilecek emtialar Teşvik Konusu ise ilgili işlemleri yapmak, Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
  • Yurt dışına gönderilecek emtialar ile ilgili ihracatçı birliklere kaydını yaptırmak. İhracat rejimi ve/veya yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde müsaadelerini almak.
  •  ATR-1, EUR-1, Menşe Şahadetnamesi , Özel Menşe ve
  • Ülkesinde konsolosluk tasdiki gereken evrakların tanzim ve tasdikini yapmak.
  • DTS kontrol belgesi, Sağlık Sertifikası gibi gıda maddeleri ihracında gerekli olan belgeleri almak.
  • Firmanız adına ilgili taşıyıcıya yükleme talimatı geçmek, konşimento tanzim ettirmek ve adınıza teslim almak.
  • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük işlemlerini yapmak. Emtiaların yut dışı edilmesinden sonra ilgili beyannameyi kapatmak. Kapatılan Gümrük Çıkış Beyannamesinin ihtacatçı nüshasını firmanıza teslim etmek.
  • Firmanızın talebi doğrultusunda yapılan ihracatın şartlarına göre düzenlenen vesaikin (belgelerin), İlgili bankasına, Nakliyeci firmaya, Alıcı firmaya verilmesini veya gönderilmesini sağlamak.
  • İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

GEMİ DETAYLARI