GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

 • Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları.
 • İhracat rejimi uygulamaları.
 • Transit rejimi uygulamaları.
 • Serbest bölge uygulamaları.
 • Dahilde işleme rejimi uygulamaları.
 • Hariçte işleme rejimi uygulamaları.
 • Geçici ihracat rejimi uygulamaları.
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi uygulamaları.
 • Gümrük antrepo rejimi uygulamaları.
 • Dış Ticarette standardizasyon uygulamaları.
 • Sigortacılık hizmetleri.
 • Nakliye hizmetleri.
 • İthalat ve ihracata konu ürünlerin gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması.
 • Serbest bölge giriş ve çıkış işlemleri.
 • Transit ve Aktarma işlemleri.
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti.
 • Gerekli durumlarda (İthalat - İhracat) ön müsaadelerinin alınması.
 • Gümrük vergi ve harçlarının hesaplanması, yazılı olarak bildirilmesi.
 • Teminat çözümü.
 • Yük Teslim Formu – Konşimento alımları.
 • İlgili İhracatçı Birliklerine üyelik.
 • Yükleme, Nakliye hizmetleri.
 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, Sağlık Bakanlığı,
 • Tarım Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ve bağlı bulunduğu birimler,
 • Konsolosluk vb. diğer kamu ve özel kuruluşlar.

GEMİ DETAYLARI

HAPAG-LLOYD GEMİ DETAYLARI

Hapag-Lloyd