İTHALAT

İTHALAT

Yurt dışından ithali gerçekleştirilecek olan emtiaların evraklarının
elimize geçmesi ile normal şartlar altında giriş / ithalat
işlemleri yapılmaya başlanır.
(Normal Beyannameler veya Supalan/Taşıt üstü işlemlerinde)

Bu süreçte takip ve tamamlanmasını üstlendiğimiz işlemler:

  • Yurt dışından ithali gerçekleştirilecek emtiaların, belgelerin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yapmak / yaptırmak.
  • Gemi acentelerinden Ordino/Sticker’ları almak.
  • Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek.
  • Emtiaların ilgili mevzuat gereği varsa ön müsaadelerini almak.
  • Tüm evraklar tamamlandıktan sonra beyanda bulunmak ve emtianın muayenesini yapmak.
  • Emtia ile ilgili eksikler, hasar veya yanlışlıklar varsa firmaya bilgi vermek.
  • İthalat rejimine tabi olan Vergi ve Resimleri hesaplamak, Vergi ve Resimlerin Blokajını yapmak veya nakit yatırmak, Tahakkuklarını yaptırarak Vergi ve Resimlerini yatırmak. (Fiili ithalini yapmak.)
  • Emtianın Şirketin istediği yere sevki ve yetkililere teslimini sağlamak.
  • İthal sırasında geçici olarak yatırılan veya ertelenen vergileri çözmek.

GEMİ DETAYLARI

HAPAG-LLOYD GEMİ DETAYLARI

Hapag-Lloyd